Endodoncja

Endodoncja, czyli leczenie kanałowe jest postępowaniem, które zabezpiecza zęby z chorą miazgą przed ich utratą. Nieleczona próchnica zęba, bądź leczona zbyt późno prowadzi nieuchronnie do zapalenia miazgi zęba (silny ból!), jej martwicy, zgorzeli, a w dalszej kolejności do powstania zmian zapalnych w kości , które nieleczone prowadzą do utraty zęba przyczynowego.

Leczenie kanałowe polega na usunięciu chorej miazgi w znieczuleniu, a następnie na opracowaniu kanałów z bardzo dokładną ich dezynfekcją przy użyciu specjalnych płynów oraz urządzeń do ich aktywacji w kanale. Stosujemy też dodatkowy protokół laserowej dezynfekcji PAD, który umożliwia eradykację drobnoustrojów na głębokość nawet 1 milimetra w głąb zębiny, tam gdzie nie docierają żadne płyny płuczące. Tak wyjałowiony system korzeniowy jest następnie szczelnie i trójwymiarowo wypełniany przy użyciu metod termicznych lub najnowszych materiałów bioceramicznych. Całość procedur wykonujemy w osłonie koferdamu, pracując w warunkach absolutnej czystości. Takie postępowanie zapewnia dobre warunki do gojenia, a dzięki temu - do wieloletniego utrzymania w pełni funkcjonalnego zęba.

Aby leczenie było dla naszych Pacjentów maksymalnie komfortowe, przeprowadzamy je bezbólowo i w miarę możliwości jednowizytowo.

Ogromną pomocą jest tu komputerowa tomografia stożkowa, pozwalająca na analizę 3D systemu kanałowego oraz precyzyjne planowanie zabiegu. W połączeniu z pracą pod mikroskopem, znaleziony i opracowany jest każdy, nawet najmniejszy kanał.

Podejmujemy się też powtórnego leczenia kanałowego, jak również skomplikowanych zabiegów polegających na wycementowaniu z kanałów wkładów czy usunięciu złamanych narzędzi. Współpracujemy z dentystami z innych gabinetów, kiedy potrzebna jest pomoc w leczeniu trudnych przypadków.

Dzięki dokładnej diagnostyce i kontroli radiologicznej przed, w trakcie oraz po leczeniu endodontycznym, mamy możliwość kontroli postępów gojenia i w razie potrzeby wdrożenia dalszych metod terapeutycznych.endodoncja Mikołów leczenie kanałowe Mikołów leczenie kanałowe pod mikroskopem mikołów